Lions Quest Tillsammans

Lions Quest "Tillsammans" är ett värdegrundsprogram som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna.

Rapport från distrikt 101S - dec 2021

Detta finns i DGs nyhetsbrev för december.

”Tillsammans - ett värdegrundsprogram” Många av er känner sedan tidigare till Lions Quest, ett värdegrundsprogram som vi framgångsrikt bedrivit genom åren.

quintus ny 2015

Read more: Rapport från distrikt 101S - dec 2021

Rapport från disrtikt 101M - dec, 2021

alla produktblad lightversion QR kod

Vi har haft två distriktsråd och där har jag varje gång lyft vikten av att arbeta för att vi får genomföra kurser för i första hand förskolan men även grundskolan.

Read more: Rapport från disrtikt 101M - dec, 2021

Lions utbildar ungdomar

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande. Läs mer.

Read more: Lions utbildar ungdomar

Prioriterar utveckling i barndomen

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande. Läs mer.

Ungdomar i Kanada förbereder sig att lyckas i skolan och livet

I en pågående bloggserie belyser vi Lions Clubs Internationals stöd till globala insatser för att hjälpa ungdomar att hantera utmaningar i skolan och utveckla livsfärdigheter genom stiftelsens program Lions Quest, en global ledare gällande socialt och emotionellt lärande. Läs mer.

Lions Quest hjälper barn att hantera pandemi

COVID-19. Nämna viruset och tankar om att bekämpa fysisk sjukdom kommer att tänka på. Ändå finns det en annan sida av den globala pandemin som tar en annan oroande vägtull - en vägtull på ungas mentala välbefinnande.

Read more: Lions Quest hjälper barn att hantera pandemi