Våra kurser

I regel anordnas en kurs för personal från förskoleklass till skolår 7, eller en kurs för personal inom skolår 4-9 (2 dagar). Kurs för personal i förskolan och gymnasiet omfattar 1 dag. Uppföljningskurs genomförs under en halv dag. Normalt antal deltagare vid varje kurstillfälle är 20 - 35 personer. Om du har särskilda önskemål om kurser med mera kontaktar oss för mer information.