Tips och råd

Utbildning för Lions medlemmar i distrikt 101-S

Lions medlemmar i distrikt 101-S har deltagit i en Lions Quest-utbildning. Leif Olsson i Lions Clubs Skurup skriver mer om utbildningen. > >

Aktiva insatser i Lions Club Bålsta

En sammanfattning av Peje Josefsson om hur de har gjort för att marknadsföra Lions Quest – Tillsammans. >>

Positivt förebyggande arbete

En presentation av Martin Karlberg, Uppsala Univsitet, vid en föreläsning på temat "Positivt förebyggande arbete" där han gav forskarnas syn på normbrytande beteende. >>

Förskolans och skolans värdegrund - förhållningssätt, verkyg och metoder

Ett nytt stödmaterial från Skolverket för pedagoger och personal i förskola och skola. Materialet beskriver värdegundsuppdraget och ett förhållningssätt som bygger på grundläggande demokratiska värderingar.Syftet med boken är att ge stöd och inspiration för fortsatt arbete med värdegrunden.
Intressant läsning då Lions Quest Tillsammans som är ett värdegrundsmaterial kan användas som ett verktyg i det arbetet.
Läs mer och beställ boken. >>

Presentationsmaterial från en informationskampanj i Halmstad

Av Bo Sigeback, DNO 101SV. Läs mer >>

Så här arbetar vi i Huddinge kommun Distrik101A

Läs mer om  Lions Quest i Huddinge

Att sälja Lions Quest-kurser till skolor

Power Point presentation framtagen vid säljkurs 2010-11-13-14. Förf. Bruno Ahlqvist. Läs mer >>