Rapport från disrtikt 101M - dec, 2021

alla produktblad lightversion QR kod

Vi har haft två distriktsråd och där har jag varje gång lyft vikten av att arbeta för att vi får genomföra kurser för i första hand förskolan men även grundskolan.

Jag gjorde även en verksamhetsplan för LQ och där vår DG tagit med det som vi anser är viktigast i sin egen plan. Min plan ligger i samma linje som den centrala vi har. Målsättningen är att vi ska försöka genomföra 5 kurser i vårt distrikt. Likaså har jag informerat samtliga zoner om att jag vill att varje zonordförande tar upp på zonmötena att klubbarna sätter in 40 kronan. Vidare har jag begärt in från varje zon, namnet på en representant som kan vara kontaktperson i zonen med uppdraget att bla vidarebefordra aktuell information från mig eller från centralt håll, när det gäller LQ. Med andra ord en kontaktperson för mig. Ett team i distriktet som arbetar för LQ

Jag har även erbjudit mig att ställa upp vid zonmöten eller utbildningstillfällen i distriktet att prata om Tillsammansutbildningen och Lions Quest allmänt. Vidare har jag uppmanat klubbarna att om man ordnar en Tillsammansutbildning, att man bjuder in media, skolhuvudmän, andra skolledare och lärare att ta del av utbildningen. Bra PR!! 

Sedan hoppas jag att vi åter kan få komma in i förskolan och grundskolan, men som det ser ut, så är det nog inte det lättaste pga av den ökade smittspridningen.

 En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2022!!!

Ulf Carlsson