Lions Quest hjälper barn att hantera pandemi

COVID-19. Nämna viruset och tankar om att bekämpa fysisk sjukdom kommer att tänka på. Ändå finns det en annan sida av den globala pandemin som tar en annan oroande vägtull - en vägtull på ungas mentala välbefinnande.

Barndomen kan vara utmanande under de bästa omständigheterna, och idag orsakar karantäner, tankar på allvarlig sjukdom och förlorade nära och kära ungdomar ytterligare stress, rastlöshet och rädsla. Läs mer.