Lions Quest Tillsammans

Lions Quest "Tillsammans" är ett värdegrundsprogram som vänder sig till barn och ungdom från förskoleklass till och med gymnasiet. Det vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna.

Video

youtube LQ

Vi har lagt upp ett antal nya videor om Lions Quest på YouTube. Se hur Tillsammans-programmet genomförs i andra länder runtom i världen. >>