För LQ Coacher

Kopieringsunderlag

Årsredovisning

Uppd 2019-08-28

TILLSAMMANS- UPPFÖLJNING
Reflektioner från personalen på Näslundaskolan vid uppföljningskurs den 22/8-19

Alla årskurser hade prövat materialen avsedda för deras elevgrupp. Många var glada över att ha ett material att följa och att kunna anpassa det till eleverna.

Exemplen på vad de jobbat med var många och en samlad bild ger vid handen att ”Tillsammans” fungerar bra i elevgrupperna.

Några röster:

”Vi tycker att gruppen har blivit mer sammanhållande och har mer tolerans för varandra. De accepterar varandras olikheter bättre än förut.”

”De kom underfund om att de hade samma intressen som andra i klassen som de inte brukade vara med.”

”De var stolta över sina familjer.”

”Det var positivt att berätta om sig själva. Blev personligt.”

”Vi tycker att boken är väldigt bra, vi har använt den mycket. Det har varit väldigt bra att vi har fått testa många uppgifter själva ( under kursen), man blir mer inspirerad då.”

”Vi har bl.a. jobbat med positiva och negativa kommentarer. Det var nyttigt att vända negativa kommentarer till positiva.”

”Det fungerade bra. Vi genomförde lektionerna i helklass med en pedagog. Inga protester från eleverna. De var med på alla övningarna och gillade Nalle Quintus.”

 

Några bilder från kursen

Alla årskurser lämnade in förslag på hur de ska arbeta under skolåret 2019-2020 med ”Tillsammans”.


Marianne J. Fredriksson